Zoek
Roeselaarsestraat 118, 8890 Moorslede

Veelgestelde vragen

We helpen u op weg...

Wilsbeschikking

Hieronder kunt u enkele veel voorkomende vragen terug vinden met daarop een antwoord.
Klik gewoon op de vraag voor meer informatie.

In principe wel, mits toelating van de burgemeester van de betreffende gemeente of als je begunstigd bent met een recht van bijzetting in een graf, in een nis of in een urnenveld.

Hou er wel rekening mee dat men als niet-inwoner altijd een meerprijs zal betalen op de tarieven voor grafconcessies, nisconcessies of urnenveldconcessies. Als je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van de gemeente van je keuze is er geen enkel probleem.

Dit is een keuze die vooral in overleg binnen het gezin wordt gemaakt.

Kerkelijke afscheidsplechtigheden worden meestal verzorgd door de parochiepriester en gaan door in de parochiekerk.
Meer en meer mensen opteren voor een afscheidsplechtigheid in familiale of beperkte kring, los van hun geloofsovertuiging.

Voor deze plechtigheden stellen we onze aula ter beschikking van de familie.
In samenspraak met de familie stellen we de plechtigheid samen: tekstopmaak, muziekkeuze en eventueel de projectie van foto’s.

We zorgen niet alleen voor de voorbereiding van de plechtigheid, maar we voeren de plechtigheid ook integraal zelf uit, zonder beroep te hoeven doen op een moderator of predikant.

Dit is een emotionele keuze.

In iedere gemeente moet de keuze voor de asbestemming bestaan uit : verstrooiien, columbarium, urnenveld of bijzetten in een grafconcessie. Er mag geen prijzenverschil zijn op de begraafplaatsen tussen crematie en begraven.

De familie heeft het recht te volgen tot aan de oven door maximum 2 personen.

Daar dit een zeer technisch gebeuren is zorgt dit echter niet voor een mooie herinnering. Om praktische redenen is het niet altijd aangewezen om bij de neerlating van de grafkist aanwezig te zijn. De begrafenisondernemer zal wel een oogje in het zeil houden. De gemeentewerkers doen evenwel hun uiterste best om alles zo sereen mogelijk te laten verlopen.

Het vervoer gebeurt altijd in een lijkwagen en individueel. Dit is wettelijk bepaald.

Bij de uitvaartplechtigheid wordt een ceremoniële lijkwagen gebruikt. Voor het afhalen van een overledene aan huis of in het zieken- of bejaardenhuis wordt de functionele onopvallende lijkwagen gebruikt. Deze wagens zijn volledig ingericht om een overledene op een waardige en serene manier over te brengen naar het funerarium.

  • 3 dagen voor echtgenote, kinderen, schoonkinderen, ouders en schoonouders
  • 2 dagen voor een inwonende broer, schoonbroer, grootouders, kleinkinderen
  • 1 dag voor niet-inwonende broer, zus, grootouders, kleinkinderen.

Wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden.

Voor het deblokkeren van geldtegoeden, hebben de erfgenamen altijd een attest van erfopvolging nodig.
Er zijn twee mogelijkheden voor het bekomen van dit attest:

  • Heeft de overledene, naar aanleiding van zijn of haar huwelijk, of via een notaris een schenking uitgevoerd, dan dient het attest altijd aangevraagd te worden door een notaris
  • In het andere geval kunnen de erfgenamen het attest gratis aanvragen bij het Registratiekantoor van de gemeente waar de overledene zijn of haar laatste woonplaats had.

Voorbeeld:
Inwoners van de gemeente Moorslede-Dadizele dienen zich te wenden tot het Registratiekantoor te Ieper.
Indien gewenst, zorgen we voor het opmaken van het aanvraagformulier.

Voor een overlijden in België dienen de successierechten ingediend te worden binnen vier maanden na de datum van overlijden. Voor een overlijden in een land behorend tot de EEG krijgen de erfgenamen vijf maanden de tijd om de successierechten in te dienen. Heeft het overlijden plaatsgevonden buiten de EEG, dan bedraagt de duurtijd zes maanden.

Was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan zijn de erfgenamen Vlaamse erfbelasting verschuldigd op de verkregen goederen. De erfbelasting is een belasting op erfenissen van het Vlaams gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.

Het aangifteformulier dient opgestuurd te worden naar:

Vlaamse Belastingsdienst – Erfbelasting
Vaartstraat 16
9300 AALST

Kan u nog steeds niet vinden wat u zoekt of zit u nog met andere vragen, aarzel dan niet ons te contacteren via onze contactpagina of per mail op eveline@uitvaartzorg-geldhof.be